موارد مرتبط: دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است