موارد مرتبط: دکتر ناصر حاجوی متخصص داخلی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است