موارد مرتبط: دکتر پیوند محمدی متخصص غدد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است