موارد مرتبط: دکتر کلیه و مجاری ادرار اراک

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است