موارد مرتبط: دکتر گوش و حلق و بینی خوب در ارومیه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است