موارد مرتبط: رستوران ایرانی زعفران در آنکارا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است