موارد مرتبط: رستوران جام جم توکیو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است