موارد مرتبط: رستوران درالعین

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است