موارد مرتبط: رستوران در مانیل

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است