موارد مرتبط: رستوران رضا در پاتایا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است