موارد مرتبط: رستوران رویال در ژنو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است