موارد مرتبط: رستوران سلطان بانو در سن دیگو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است