موارد مرتبط: رستوران شب های اصفهان ابوظبی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است