موارد مرتبط: رستوران شیراز در شانگهای

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است