موارد مرتبط: رستوران شیراز دوحه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است