موارد مرتبط: رستوران صدف ابوظبی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است