موارد مرتبط: رستوران صدف راس الخیمه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است