موارد مرتبط: رستوران علی بابا اورلاندو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است