موارد مرتبط: رستوران فرانسوی در کابل

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است