موارد مرتبط: رستوران فرانسوی Le jardin در کابل

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است