موارد مرتبط: رستوران فرانسوی Tim's French Bakery در کابل

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است