موارد مرتبط: رستوران مستر کباب در مادرید

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است