موارد مرتبط: رستوران منصور استانبول

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است