موارد مرتبط: رستوران کویت SOLO Pizza Napulitana

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است