موارد مرتبط: رمزگشایی گاوصندوق

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است