موارد مرتبط: رودوزی سنتی مینا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است