موارد مرتبط: روش انواع پکیج ایران رادیاتور

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است