موارد مرتبط: روش پکیج ایران رادیاتور طالقانی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است