موارد مرتبط: روچستر

بهمن 03
شهر روچستر در آمریکا

روچستر شهری زیبا در ایالت نیویورک آمریکا است که آرامش شهرهای کوچک و توسعه شهرهای بزرگ…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است