موارد مرتبط: رویال مدل کار

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است