موارد مرتبط: زربافت امین

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است