موارد مرتبط: زرین های دکوراتیو و صنعتی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است