موارد مرتبط: ساخت ماکتهای تبلیغاتی بزرگ

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است