موارد مرتبط: ساخت ماکت المان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است