موارد مرتبط: ساخت پمپ بنزین و تالار پذیرایی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است