موارد مرتبط: سازمان انتقال خون

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است