موارد مرتبط: سازمان بنادر و دریانوردی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است