موارد مرتبط: سازمان ملی استاندارد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است