موارد مرتبط: سالن آرایش ایرانی عفیف

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است