موارد مرتبط: سایت روزنامه بی قانون

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است