موارد مرتبط: سایت ساعت 24

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است