موارد مرتبط: سایت کارگزاری بانک سامان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است