موارد مرتبط: شیکاگو

بهمن 14
تصاویری دلهره آور از گردباد قطبی در کانادا و آمریکا

   گردباد قطبی در کانادا و آمریکا جریان ها و حلقه های باد در لایه فوقانی جو به نام…

    بهمن 04
    شهر شیکاگو در آمریکا

    شهر شیکاگو را خیلی از ما بخاطر آسمان خراش های زیبا و جذابش میشناسیم.شیکاگو بزرگترین…