موارد مرتبط: صرافی ایرانی مارس گلوبال استانبول

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است