موارد مرتبط: صرافی ایرانی پاسارگاد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است