موارد مرتبط: صنایع دستی علی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است