موارد مرتبط: فرش فروشی در روتردام

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است