موارد مرتبط: فرش فروشی کویت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است