موارد مرتبط: فروش تجاری سه راه آذری

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است