موارد مرتبط: فروش پاکت جاروبرقی بوش

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است